Guru dan Pegawai

A. A. Kerau, S.Pd

NIP: 19700719 199801 1 001

Guru Bahasa dan Sastra Inggris

A. A. Kerau, S.Pd

NIP: 19700719 199801 1 001

Guru Bahasa dan Sastra Inggris

Bernadus Nalang, S.Pd

NIP: 196608102005011013

Guru Biologi

Bernadus Nalang, S.Pd

NIP: 196608102005011013

Guru Biologi

Fransiskus Egong

NIK: 5310121110630001

Pelaksana Urusan SARPRAS

Fransiskus Egong

Fransiskus Egong

NIK: 5310121110630001

Pelaksana Urusan SARPRAS

M. Y. L. B. Bhaya, S.Pd

NIK: 5309026103910003

Guru Bhs & Sastra Jerman

M. Y. L. B. Bhaya, S.Pd

NIK: 5309026103910003

Guru Bhs & Sastra Jerman

Simon Nadut, S.Pd

NIP: 196112311994031067

Guru Kimia

Simon Nadut, S.Pd

NIP: 196112311994031067

Guru Kimia

Teresia Jemina, A.Md

NIK: 5310126906730003

Guru Sosiologi

Teresia Jemina, A.Md

NIK: 5310126906730003

Guru Sosiologi

V. C. Jusman, S.Fil

NIK: 5307043004910001

Guru Pend. Pancasila & Kewarganegaraan

V. C. Jusman, S.Fil

NIK: 5307043004910001

Guru Pend. Pancasila & Kewarganegaraan

Wihemus Rexy Ambati

NIK: 5310121407970001

Guru Tek. Info & Kom, Prakarya & Kewir

Wihemus Rexy Ambati

NIK: 5310121407970001

Guru Tek. Info & Kom, Prakarya & Kewir

V. Kurniadi, S.Pd

NIK: 5310032909811001

Guru Bhs & Sastra Inggris

V. Kurniadi, S.Pd

NIK: 5310032909811001

Guru Bhs & Sastra Inggris

Mikael Maga

NIK: 5310121512720002

Petugas Tenaga Kebersihan

Mikael Maga

NIK: 5310121512720002

Petugas Tenaga Kebersihan