Guru dan Pegawai

W. Bambut, A.Md

NIK: 5310126602670004

Pelaksana Urusan Kepegawaian

W. Bambut, A.Md

NIK: 5310126602670004

Pelaksana Urusan Kepegawaian

O. S. Jongkang , S.Pd

NIK: 5310120410902501

Guru Penjas OR & Kes

O. S. Jongkang , S.Pd

NIK: 5310120410902501

Guru Penjas OR & Kes

V. M. Madung, ST

NIK: 5310120705724501

Guru Matematika

V. M. Madung, ST

NIK: 5310120705724501

Guru Matematika

Markus Sopan, S.Si

NIP: 197406282010011001

Guru Biologi, Biologi Lintas Minat

Markus Sopan, S.Si

NIP: 197406282010011001

Guru Biologi, Biologi Lintas Minat

M. Y. Bayuwarta, S.Sos

NIK: 5319023105960001

Guru Antropologi

M. Y. Bayuwarta, S.Sos

NIK: 5319023105960001

Guru Antropologi

L. F. Mashur, S.Pd

NIK: 5315032611930002

Guru Sejarah

L. F. Mashur, S.Pd

NIK: 5315032611930002

Guru Sejarah

Maria Wea, S.Pd

NIK: 5310126308841001

Guru Bhs & Sastra Inggris

Maria Wea, S.Pd

NIK: 5310126308841001

Guru Bhs & Sastra Inggris

Hironimus Tupang, S.Pd

NIK: 5310032310950005

Guru Seni Budaya

Hironimus Tupang, S.Pd

NIK: 5310032310950005

Guru Seni Budaya

K. W. Wisang, S.Pd

NIK: 5310126904920001

Guru Matematika

K. W. Wisang, S.Pd

NIK: 5310126904920001

Guru Matematika

Gaudensia Hadus, S.Pd

NIK: 5310125010870006

Guru Fisika

Gaudensia Hadus, S.Pd

NIK: 5310125010870006

Guru Fisika

G. Jemaun, S.Pd

NIK: 5310121005850004

Guru Matematika

G. Jemaun, S.Pd

NIK: 5310121005850004

Guru Matematika

E. Martini, S.Pd

NIK: 5371022008870003

Guru Ekonomi

E. Martini, S.Pd

NIK: 5371022008870003

Guru Ekonomi

F. S. Mujur, S.Pd

NIK: 5310030811900002

Guru Sejarah

F. S. Mujur, S.Pd

NIK: 5310030811900002

Guru Sejarah

E. E. Jehuni, S.Fil

NIK: 5310122012900001

Guru Sejarah

E. E. Jehuni, S.Fil

NIK: 5310122012900001

Guru Sejarah

Drs. Honor Domitianus

NIP: 19631228 200701 1 010

Guru Bahasa dan Sastra Indonesia

Drs. Honor Domitianus

NIP: 19631228 200701 1 010

Guru Bahasa dan Sastra Indonesia

A. P. Santosa, S.Pd

NIK: 5310124203855582

Guru Ekonomi

A. P. Santosa, S.Pd

NIK: 5310124203855582

Guru Ekonomi